Tradisjonell arkitektbolig

2 plan

Tilbake til tegningsarkivet