Info vedr skjøter på bordkledning

I den siste tiden har vi fått en del henvendelser vedrørende skjøtene med liggende bordkledning, der det ser ut som de ikke er helt satt i sammen.

I vedlagte dokument ligger informasjon om saken

Info vedr skjøter bordkledning 15.09.2015